TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Không có ảnh

Phạm Ngọc Sơn

Giới thiệu

Lần đầu tiên kể từ khi khôi phục lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, việc khai thác dòng neutron nhiệt trên kênh ngang số một của lò được thực hiện.

Khai thác kênh ngang số một trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Lần đầu tiên kể từ khi khôi phục lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, việc khai thác dòng neutron nhiệt trên kênh ngang số một của lò được thực hiện.

27/10/2021 14:16 - Phạm Ngọc Sơn