TiaSang
Thứ 4, Ngày 30 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Phan Sơn Hải

Giới thiệu

Bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong 4 tháng đầu năm 2020, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã vận hành gần 1.300 giờ, tăng 1,8 lần; đã sản xuất và cung cấp 429 Ci thuốc phóng xạ, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019, cơ bản đảm bảo đủ thuốc phóng xạ cho các cơ sở khám và điều trị bệnh trên cả nước.

Viện Nghiên cứu hạt nhân: Tăng lượng dược chất phóng xạ trong đại dịch Covid-19

Bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong 4 tháng đầu năm 2020, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã vận hành gần 1.300 giờ, tăng 1,8 lần; đã sản xuất và cung cấp 429 Ci thuốc phóng xạ, tăng 45% so với ...

24/04/2020 11:23 - Phan Sơn Hải