TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Trần Gia Ninh

Giới thiệu

Chuột: không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi

Năm 1963, Douglas Engelbart cộng tác với một kỹ sư giúp việc ông là Bill English thiết kế được con chuột. Hiện nay hằng năm, hàng tỷ chuột đã bán ra. Ngày nay độ phân giải của màn hình cao nhất là cỡ ...

29/01/2020 07:30 - Trần Gia Ninh

Lạm bàn về dạy và học tiếng Trung Quốc ở Việt Nam

Lựa chọn học tiếng Trung Quốc là điều hoàn toàn bình thường, vì học được một ngoại ngữ mới là có thêm một cách tư duy khác ngoài cách quen thuộc theo tiếng mẹ đẻ, đồng thời ai thành thạo thêm một ...

12/12/2016 10:45 - Trần Gia Ninh

Nhìn lại lịch sử Bách Việt và quá trình Hán hóa Bách Việt

Khi đọc những câu hỏi “Vì sao đã thống trị Việt Nam hơn ngàn năm mà cuối cùng Trung Quốc vẫn không thể đồng hóa Việt Nam?”. Hoặc “Người Việt Nam (tộc người Kinh) vì sao mà khó đồng hóa như vây?(1), ...

03/09/2016 08:49 - Trần Gia Ninh