TiaSang
Chủ nhật, Ngày 19 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Trần Thị Yến Minh

Giới thiệu

Báo chí khoa học ở Việt Nam: Ước mơ còn dang dở

Báo chí khoa học Việt Nam đã ít nhiều đem khoa học đến gần hơn với công chúng nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ giúp người dân thực sự hiểu về khoa học một cách toàn vẹn và sâu sắc.

02/05/2021 07:12 - Trần Thị Yến Minh