TiaSang
Thứ 4, Ngày 30 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Vũ Thị Thu Thủy

Giới thiệu

Đây sẽ là một trong những nội dung hợp tác về KH&CN và ứng dụng giữa Trung tâm Đào tạo hạt nhân (NTC) và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (N-water), thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN-MT), ký kết ngày 8/5/2020.

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân để nghiên cứu tài nguyên nước ngầm

Đây sẽ là một trong những nội dung hợp tác về KH&CN và ứng dụng giữa Trung tâm Đào tạo hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (Trung ...

13/05/2020 11:20 - Vũ Thị Thu Thủy