Hội thảo quốc tế về vật lý hạt nhân không bền 2023: Tri ân hai giáo sư sáng lập

Ở lần thứ sáu tổ chức, Hội thảo quốc tế về Vật lý hạt nhân không bền (The International Symposium on Physics of Unstable Nuclei – ISPUN), diễn ra từ ngày 4 đến 8/5/2023 tại Phú Quốc, được dành tặng hai giáo sư xuất sắc chạm ngưỡng tuổi 70, Đào Tiến Khoa (Viện KH&KT hạt nhân, Viện NLNTVN) và Nicolas Alamanos (CEA Paris-Saclay).