VINATOM – Lightbridge ký thỏa thuận hỗ trợ tư vấn cho CNEST

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Công ty năng lượng hạt nhân Hoa Kỳ (Lightbridge) đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tư vấn toàn diện cho dịch vụ tư vấn liên quan đến dự án xây dựng và vận hành an toàn lò phản ứng cho Trung tâm Quốc gia Khoa học và Công nghệ hạt nhân của Việt Nam (CNEST).

Thỏa thuận này là một trong số giao dịch thương mại đầu tiên giữa hai quốc gia được thực hiện bởi Hiệp định mới đây giữa Hoa Kỳ và Việt Nam theo điều 123 của Luật Nguyên tử. Hiệp định 123 có hiệu lực vào ngày 3/10/2014 thiết lập điều khoản cho việc giao dịch thương mại hạt nhân và việc trao đổi nghiên cứu và công nghệ.

Trong thỏa thuận 5 năm Lightbridge, VINATOM sẽ hỗ trợ CNEST được xây dựng với chi phí 500 triệu USD. Thỏa thuận với VINATOM cũng bao gồm hỗ trợ cho quản lý chất lượng, chọn lựa nhiên liệu cho lò phản ứng, vận hành phòng điều khiển, bảo vệ, kiểm tra và kê khai nhiên liệu hạt nhân và chương trình đào tạo.

Lightbridge cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện cho các chương trình hạt nhân đã có hoặc mới mở dựa trên sự minh bạch, không phổ biến vũ khí hạt nhân, an toàn và vận hành tối ưu.

Được biết, vào tháng 8/2014, Lightbridge và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (VARANS) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong việc tiếp tục phát triển hạ tầng cơ sở quản lý, pháp lý và quy chế để hỗ trợ chương trình hạt nhân dân sự của Việt Nam.

Lightbridge là công ty năng lượng hạt nhân Hoa Kỳ đang phát triển công nghệ nhiên liệu thế hệ mới có khả năng chống phổ biến vũ khí hạt nhân với bằng sáng chế được bảo vệ cho các lò phản ứng hạt nhân hiện tại và tương lai. Công ty cũng cung cấp toàn diện các dịch vụ tư vấn cho nhiều quốc gia trên thế giới trong các chương trình hạt nhân đã thiết lập và mới nổi dựa trên triết lý minh bạch, không phổ biến vũ khí hạt nhân, an toàn và vận hành tối ưu. Công nghệ nhiên liệu hạt nhân đột phá của Lightbridge đang thiết lập những tiêu chuẩn toàn cầu cho năng lượng hạt nhân an toàn và sạch dẫn đến năng lượng tượng lai bền vững không dùng cacbon.

Tác giả