TiaSang
Thứ hai, Ngày 14 tháng 6 năm 2021
Đổi mới sáng tạo

IPP 2 khởi động Chương trình Đào tạo tăng tốc ĐMST

18/08/2015 15:18 -

Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại bốn vùng trọng điểm là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ sẽ được hỗ trợ để tạo ra sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng xuất khẩu ra thị trường quốc tế khi tham gia Chương trình Tăng tốc đổi mới sáng tạo – Innovation Accelerator Training Program (IAP) trong khuôn khổ Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2).

Trong buổi lễ khởi động chương trình Đào tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo, diễn ra vào ngày 17/8 tại Hà Nội, Ban Quản lý IPP 2 đã giới thiệu về IAP và những nội dung cơ bản của chương trình. Theo đó, IAP sẽ được kéo dài sáu tháng (từ tháng 8/2015 đến tháng 1/2016) với hoạt động đầu tiên là một khóa huấn luyện cấp tốc sáu ngày, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp có tiểu dự án đổi mới sáng tạo do IPP2 tài trợ, diễn ra từ ngày 17 đến 22/8/2015 tại Hà Nội.

Để gia tăng kinh nghiệm cho các nhà khởi nghiệp, IAP sẽ tổ chức các hội thảo hằng tháng với khách mời là các diễn giả quốc tế, các chuyên gia tư vấn, doanh nhân thành công của Việt Nam, trong đó một số hội thảo mở rộng cánh cửa, mời các cộng đồng khởi nghiệp, đối tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tham dự. Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo do IPP2 mời sẽ làm việc cùng các nhà khởi nghiệp

Trong quá trình diễn ra khóa học, các nhà khởi nghiệp sẽ có có hội trình bày các dự án của mình trước các nhà đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế và các bên quan tâm khác vào ngày gọi vốn đầu tư giữa kỳ và cuối kỳ, đồng thời các chuyên gia tư vấn

Kết thúc chương trình, IPP2 sẽ chọn lọc một số tiểu dự án được các chuyên gia đánh giá là có tiềm năng phát triển lớn nhất để tài trợ.

Khi tiến hành Chương trình IAP, IPP2 hướng đến hai đối tượng chính là các công ty đổi mới sáng tạo tăng trưởng cao và liên danh phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo. 

Đối với các công ty đổi mới sáng tạo tăng trưởng cao, IPP2 hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn mới đối với thị trường Việt Nam và có tiềm năng xuất khẩu ra các thị trường quốc tế chứ không đơn thuần là các dự án cải tiến nhỏ về chất lượng hay giảm giá thành sản phẩm. IPP2 đã lựa chọn hỗ trợ 19 tiểu dự án trong đợt kêu gọi đề xuất tài trợ năm 2015 với các tài trợ ban đầu và hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình IAP.

Đối với liên danh phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, IPP 2 hỗ trợ các dự án phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo nhằm phát triển một hệ sinh thái lành mạnh, qua đó cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho các công ty khởi nghiệp. IPP 2 đã lựa chọn bốn dự án phát triển hệ thống đối mới sáng tạo trong đợt kêu gọi đề xuất tài trợ năm 2015. Các dự án này sẽ nhận được tài trợ ban đầu và hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình  IAP.

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) là chương trình hỗ trợ phát triển chính thức về đổi mới sáng tạo giữa hai chính phủ Việt Nam và Phần Lan. Giai đoạn 2 của IPP được thực hiện trong bốn năm, từ tháng 3/2014 đến tháng 2/2018 nhằm thúc đẩy hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam. Cơ quan chủ quản của Chương trình là Bộ Ngoại giao Phần Lan và Bộ KH&CN Việt Nam

IPP 2 gồm ba cấu phần chính: 1. Phát triển môi trường thể chế và xây dựng năng lực về KH&CN và đổi mới sáng tạo; 2. Thiết lập quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo; 3. Thúc đẩy các dự án đổi mới sáng tạo.

Chương trình nhằm thúc đẩy chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp dựa trên nền tảng của đổi mới sáng tạo; hỗ trợ xây dựng năng lực cho các đối tác công và tư trong việc đưa các giải pháp đổi mới sáng tạo, sản phẩm và dịch vụ đổi mới sáng tạo chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường mối liên kết trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, khu vực và toàn cầu.

 


Tags: