Nhà giáo Phạm Toàn và TS Giáp Văn Dương nói về triết lý giáo dục

Nhà giáo Phạm Toàn và Tiến sĩ Giáp Văn Dương sẽ có buổi thuyết trình về triết lý giáo dục vào chiều mai, 20/09, tại Hà Nội.

Nhà giáo Phạm Toàn, người sáng lập nhóm Cánh Buồm, quan niệm: Giáo dục phải đào tạo ra những con người tự chủ, trách nhiệm, có tâm hồn phong phú. TS Giáp Văn Dương, người sáng lập cổng giáo dục trực tuyến Giapschool, thì cho rằng: Con người tự do là đích đến của nền giáo dục.

Đi tìm triết lý giáo dục là một vấn đề ám ảnh đối với những người làm giáo dục Việt Nam trong suốt hàng chục năm qua. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, sở dĩ giáo dục Việt Nam cải cách nhiều lần mà không thành công là do thiếu một triết lý giáo dục đúng đắn dẫn đường. Buổi thuyết trình vào trao đổi sẽ bàn thảo những câu hỏi như triết lý giáo dục là gì, chúng ta cần triết lý nào và làm sao để áp dụng nó vào thực tiễn Việt Nam.

Thông tin chi tiết:

Thời gian:  15:00 – 17:00, thứ Bảy, ngày 21/09/2013;
Địa điểm:  Cà phê Trung Nguyên, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Tác giả