TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 5 năm 2020
Khoa học và Công nghệ

Chất bán dẫn từ pha trộn Carbon đầu tiên

07/10/2007 14:52 -

Các nhà nghiên cứu tại Singapore đã tạo được tính sắt từ ở nhiệt độ phòng bằng cách trộn một lượng nhỏ carbon với oxit kẽm có tính chất bán dẫn.

Mặc dù có nhiều loại chất bán dẫn từ pha loãng ở nhiệt độ phòng giống như vậy được tạo ra trước đó nhưng chúng đều là các chất bán dẫn pha trộn đồng. Loại DMS mới pha trộn carbon này một ngày nào đó có thể sử dụng để tạo ra các mạch điện tử spintronic để thực hiện và lưu trữ thông tin bằng cách sử dụng cả điện tích và spin của electron.

Damap (Theo physicsweb)

Tags: