Skip to content

Donald Trump và khoa học

Việc tỷ phú Mỹ Donald Trump đắc cử có ảnh hưởng gì đến các chính sách khoa học và mối quan tâm của công chúng tới lĩnh vực này?