TiaSang
Thứ hai, Ngày 14 tháng 6 năm 2021

Khoa học và Công nghệ

TP HCM KÊU GỌI ĐẦU TƯ CHO KHU CÔNG NGHÊ CAO

“Các đơn vị đầu tư vào cơ sở hạ tầng và một số ngành công nghiệp phụ trợ cho khu công nghệ cao (khu CNC) của TP HCM sẽ được ưu đãi tối đa”, ông Phạm Chánh Trực, Trưởng ban Quản lý khu CNC đã cam kết ...

29/10/2005 16:45 -