TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021

Quản lý khoa học

Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Hội thảo "Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp" do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Viện Sáng chế và Sáng kiến Nhật Bản (JIII) tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí ...

15/07/2006 08:56 -

Hy vọng quy chế quản lý mới sẽ khả thi và hiệu quả hơn

Vừa qua, Bộ KH&CN đã soạn dự thảo Quy chế Tổ chức quản lý hoạt động Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006 - 1010, theo đó tăng cường tự chủ và trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm ...

21/06/2006 08:52 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT