Guillaume Cabanac: Điều tra các bài báo khoa học giả mạo