Giải đáp bí ẩn cơ học chất lỏng tồn tại nhiều thập kỷ