Công trình nghiên cứu đầu tiên về vắc xin ho gà trên phụ nữ mang thai ở Việt Nam