Khi Thăng Long để mất rồng: Sự “giáng cấp” của Hà Nội thế kỉ XIX