Bán đấu giá một bức chân dung hiếm của Mozart tại Paris