Công diễn lần đầu vở opera bị thất lạc 200 năm của Gaetano Donizetti