Lần đầu công diễn vở opera bị thất lạc của Franz Liszt