VCIC trao giải cho 21 ý tưởng ứng phó với biến đổi khí hậu