Startup Việt ra thế giới: Hãy bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực