Điện mặt trời sẽ “soán ngôi” điện than nhanh hơn chúng ta tưởng