Khách quan và bình lắng nhìn về một quá khứ đầy xung đột