Việc làm và quan hệ việc làm phi truyền thống ​trước CMCN 4