Bảo tồn kiến trúc Pháp ở Hà Nội: Trường hợp biệt thự Trần Hưng Đạo