Facebook, Meta, Metaverse: Cuộc chạy trốn khủng hoảng đạo đức?