Tiêm vaccine COVID: Ưu tiên người già để giảm thiểu tử vong