TiaSang
Thứ 3, Ngày 4 tháng 8 năm 2020

Diễn đàn

Ăn cơm trước kẻng

Phản hồi bài “Vấn đề tiêu chuẩn Đảng viên” của GS. Nguyễn Đức Bình góp ý với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng X trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 25/02/2006

03/03/2006 23:07 -

Trước hết cần xác định cho rõ tính chất và nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam hiện nay

Việc xác định tính chất và nhiệm vụ này vô cùng quan trọng. Như sau Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ là cách mạng giải phóng dân tộc, nên đề ra chính sách đoàn kết toàn ...

21/02/2006 23:08 -

Chân thành lắng nghe trung thực tiếp nhận

Nhiều trang báo đã đăng những ý kiến đóng góp với Đảng trong dịp thực hiện chủ trương “Góp ý kiến vào văn kiện Đại hội X”. Trong những trang báo ấy, đã có nhiều ý kiến sâu sắc, có những ý kiến đã ...

20/02/2006 23:08 -

Khoa học và mơ tưởng

Nhà khoa học Hàn Quốc Hwang Woo-suk (Đại học Quốc gia Seoul) không phải là nhà khoa học duy nhất đã phạm cái tội tày trời "xào nấu" kết quả nghiên cứu. Những ai có kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học ...

19/02/2006 15:40 -

Trách nhiệm của người có học khi phát biểu

Gần đây, trên báo chí của Việt Nam liên tục xuất hiện các phỏng vấn, kêu gọi, giao lưu và thảo luận mang tính quốc gia với những người có học hàm học vị, mà nổi bật nhất là với tiến sỹ Vũ Minh Khương ...

18/02/2006 23:15 -

Đẩy tới công cuộc cải cách để phát triển

Đón Xuân Bính Tuất, tiến tới Đại hội X của Đảng Cộng Sản Việt Nam là dịp để nhận định tình hình đất nước, đánh giá cơ hội và thách thức, đúc kết những bài học của cải cách và đẩy tới một cách toàn ...

19/01/2006 15:41 -

Chân lý là cụ thể

Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai Và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người...”. Những câu này trong tập thơ ra đời từ 1969 đã khiến ...

18/01/2006 15:41 -

Nhìn và Thấy

Đời là một cuộc thám hiểm bất tận, mà hành trang cho cuộc thám hiểm đó ở mỗi con người luôn luôn phải là một đôi mắt mới. Hãy để cho mỗi người tự chăm lo cho đôi mắt mình luôn được đổi mới, và được ...

17/01/2006 15:42 -

Thành tích sạch

Việc hội nhập với thế giới càng đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết những giá trị, những thành tích sạch.

15/01/2006 15:42 -

Danh - Giá

Người “danh giá” trước hết phải là người có “danh”, nhưng hình như cái “danh” nào cũng có “giá” của nó cả! Cụ Nguyễn Công Trứ ngay từ khi còn rất trẻ đã viết câu thơ nổi tiếng: Đã mang tiếng đứng ...

14/01/2006 22:53 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT