120 triệu euro cho 11 dự án tìm hiểu về các biến thể COVID-19

Hội đồng châu Âu lựa chọn những dự án hợp tác lớn đầu tiên để tài trợ theo khung chương trinh đầu tư cho nghiên cứu lớn nhất châu Âu là Horizon Europe.

Những dự án hợp tác quy mô lớn đầu tiên để nghiên cứu về các biến thể SARS-CoV-2 của Horizon Europe được ấn định là có khoản tài trợ 120 triệu euro.

Trong số này, dự án lớn nhất được rót kinh phí 21 triệu euro thu hút sự tham gia của 156 tổ chức thuộc 32 quốc gia, do tổ chức Cơ sở hạ tầng nghiên cứu châu Âu về các tác nhân gây bệnh có độc lực cao – trụ sở tại Bỉ – dẫn dắt.

Ba trong số các dự án này, được tài trợ 30 triệu euro, sẽ thực hiện về điều trị lâm sàng cho các phương thức điều trị mới và các vaccine. Sáu dự án khác sẽ là xây dựng các nghiên cứu đoàn hệ trên quy mô lớn về các biến thể COVID-19, với một khoản ngân sách là 57 triệu euro. Một dự án khác nhận được tài trợ là 12 triệu euro để tăng cường việc chia sẻ dữ liệu để hỗ trợ cho việc sẵn sàng chuẩn bị cho đại dịch.

“Ngày nay chúng ta đang từng bước đưa các nỗ lực của chúng ta đến đối đầu với những thách thức và de dọa mà các biến thể virus corona gây ra. Với việc hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu mới và tăng cường sức mạnh của chúng ta cũng như mở ra những cơ sở hạ tầng nghiên cứu liên quan, chúng ta tiếp tục chiến đấu với đại dịch và sẵn sàng đương đầu với những đại dịch tương lai,” ủy viên phụ trách nghiên cứu của EU Mariya Gabriel nói.

Đợt mở tài trợ khẩn cấp cho các dự án nghiên cứu này được mở vào tháng 4/2021, trước khi có quyết định dành 95,5 tỉ euro cho chương trình Horizon Europe bảy năm từ Nghị viện châu Âu.Giờ đây, khi đã có phán quyết thông qua, dòng tài trợ bắt đầu được rót.

11 dự án này có 312 nhóm nghiên cứu của 40 quốc gia, bao gồm 23 quốc gia ngoài EU countries, tham gia thực hiện. Trong số này, các viện nghiên cứu ở Italy, Thụy Sĩ và Đức sẽ dẫn dắt hai dự án.

Các dự án này cũng bao hàm cả các dự án về COVID-19 do chương trình Horizon Europe trước là Horizon 2020 tài trợ và cũng có cả đóng góp vào việc xây dựng Cơ quan Ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế châu Âu (HERA), cơ quan châu Âu được đề xuất cho chuẩn bị và đối phó với đại dịch theo mô hình của Cơ quan Nghiên cứu và phát triển Y sinh tiên tiến của Mỹ.

Thanh Phương tổng hợp

Nguồnhttps://sciencebusiness.net/news/eu120m-11-projects-looking-covid-19-variants

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1548

Tác giả