Bộ KH&CN và UBND TP.HCM thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo

Ngày 21/4/2017, Bộ KH&CN và UBND Tp.HCM đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2020 với bảy nội dung chính về hợp tác phát triển KH&CN.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong ký kết Chương trình phối hợp hoạt động. Nguồn: Bộ KH&CN

Bảy nội dung chính về hợp tác phát triển KH&CN giữa Bộ KH&CN và UBND Tp.HCM giai đoạn 2017 – 2020 là:

Xây dựng Quy chế phối hợp tham vấn, hướng dẫn, ban hành những cơ chế, chính sách thí điểm nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực KH&CN và ĐMST; triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính, tín dụng cho khởi nghiệp sáng tạo tại Tp.HCM; xây dựng cơ chế và thúc đẩy sự ra đời của các quỹ Đầu tư mạo hiểm.

Xây dựng Chương trình hợp tác phát triển tiềm lực KH&CN giữa Khu CNC Hòa Lạc và Khu CNC Tp. HCM, đặc biệt hợp tác về đào tạo nhân lực công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, quản lý và chuyển giao công nghệ.

Phối hợp nghiên cứu đề xuất cơ chế, giải pháp đầu tư, nâng cấp Sàn giao dịch công nghệ tại Tp.HCM lên tầm quốc gia; tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) quy mô quốc gia, quốc tế; thúc đẩy các hoạt động đánh giá thực trạng cung cầu công nghệ; kết nối hệ thống viện nghiên cứu, trường đại học tại Tp.HCM với hạ tầng thông tin KH&CN tiên tiến…

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Tp. HCM với việc hỗ trợ đào tạo cán bộ về quản trị ĐMST và khởi nghiệp sáng tạo; chuyển giao một phần các công cụ, phương pháp, kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp từ các đơn vị, dự án ODA do Bộ KH&CN phụ trách; phát triển nền tảng trực tuyến về hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST quốc gia…

Triển khai chương trình nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học thông qua các chương trình đào tạo.

Phát triển Chương trình đổi mới thiết bị, công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. HCM; có cơ chế, chính sách thí điểm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị như hỗ trợ từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia…

Hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp vi mạch, triển khai chương trình phát triển công nghiệp vi mạch Tp.HCM thông qua các chương trình quốc gia do Bộ KH&CN chủ trì.

Cũng trong ngày 21/4/2017, Bộ KH&CN còn ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2020 với ĐH Quốc gia Tp.HCM nhằm cùng thực hiện: “Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”; Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020, Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020; hỗ trợ ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và các nhóm nghiên cứu ứng dụng; đầu tư đưa một số tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc ĐH Quốc gia TpHCM đạt trình độ khu vực và thế giới…

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]