Chia sẻ dữ liệu để cải thiện và giám sát bảo vệ rừng

Viện nghiên cứu quốc tế về Phân tích hệ thống ứng dụng (IIASA) đã thiết lập một cơ sở dữ liệu toàn cầu mới để hỗ trợ quan sát Trái đất và khuyến khích đầu tư vào các phép đo và nghiên cứu dựa trên lĩnh vực có liên quan.

 Những dữ liệu được tập hợp sẽ góp phần giám sát và bảo vệ rừng. Nguồn: PhysSinh khối rừng là một chỉ số thiết yếu để theo dõi hệ sinh thái và khí hậu của Trái đất. Nó cũng cung cấp đầu vào quan trọng cho tính toán khí nhà kính, ước tính tổn thất carbon và suy thoái rừng, đánh giá tiềm năng năng lượng tái tạo và để phát triển các chính sách giảm thiểu biến đổi khí hậu. Trong một bài báo mới được công bố trên tạp chí Scientific Data, 143 nhà nghiên cứu đã khám phá xem liệu có thể xây dựng một mạng lưới chia sẻ công khai dữ liệu về sinh khối và liệu có thể tập hợp nhiều dữ liệu hiện trường về sinh khối để chuẩn bị cho các nhiệm vụ vệ tinh mới, như nhiệm vụ BIOMASS của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, nhằm cải thiện độ chính xác của các sản phẩm bản đồ hiện đang dựa trên viễn thám, và phát triển sự phối hợp mới giữa các cộng đồng nghiên cứu hệ sinh thái viễn thám và mặt đất. Những nỗ lực này đã dẫn đến việc thành lập Hệ thống Quan sát Rừng Quốc tế (FOS), một sáng kiến hợp tác nhằm mục đích thiết lập một cơ sở dữ liệu sinh khối trên mặt đất toàn cầu để hỗ trợ quan sát Trái đất và khuyến khích đầu tư vào các phép đo và nghiên cứu trên thực địa có liên quan.

“Hãy nhớ rằng bài báo này là một mô tả dữ liệu chứ không phải là một bài báo thông thường với các giả thuyết, toàn bộ ý tưởng đằng sau nghiên cứu này là một cơ sở dữ liệu mở mới về dữ liệu sinh khối. Điều này rất quan trọng vì: nó thể hiện một cách để liên kết cộng đồng sinh thái/ lâm nghiệp và viễn thám; vượt qua các rào cản chia sẻ dữ liệu hiện có, đồng thời thúc đẩy chia sẻ dữ liệu ngoài các cộng đồng nhỏ, tách biệt; cung cấp sự công nhận cho những người làm việc trong lĩnh vực này, bao gồm cả những người thu thập dữ liệu”, tác giả chính của nghiên cứu Dmitry Shchepashchenko, nhà nghiên cứu của Chương trình quản lý và dịch vụ hệ sinh thái IIASA giải thích.

Sáng kiến này là nỗ lực đầu tiên trong việc đưa loại dữ liệu này từ các mạng khác nhau về một vị trí. Ngoài việc thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, hệ thống cũng thúc đẩy một mạng lưới hàng đầu mới về dữ liệu sinh khối (thông qua FOS), mà IIASA đang dẫn đầu và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Ngoài những lợi ích rõ ràng mà việc chia sẻ dữ liệu mang lại cho cộng đồng khoa học, dữ liệu cũng rất cần thiết để đào tạo các mô hình khác nhau tại IIASA như Mô hình quản lý BioGeoChemology (BGC-MAN) và Mô hình rừng toàn cầu (G4M). Một số dự án IIASA đang triển khai, cũng như các mô hình và dự án kinh tế, sinh lý và kinh tế khác ngoài IIASA cũng sẽ được hưởng lợi. Việc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu có thể cải thiện các mô hình và hiểu biết về sinh khối nói chung.

“Đã có rất nhiều nố lực trong việc thu thập dữ liệu rừng, nhưng những người làm việc trong lĩnh vực này (nhà sinh thái học và nhà khoa học lâm nghiệp) hầu như không chia sẻ dữ liệu thu thập được, hoặc nếu có, họ chỉ chia sẻ dữ liệu đó trong các mạng lưới sinh thái học, dù dữ liệu này còn có giá trị trong huấn luyện các thuật toán tạo ra bản đồ sinh khối, và để đánh giá độ chính xác của sản phẩm bản đồ cùng với đầu vào cho nhiều mô hình khác nhau”, nhà nghiên cứu của IIASA, Linda See, cũng là một đồng tác giả nghiên cứu cho biết. □

Hoàng Nam dịch

Nguồn: https://phys.org/news/2019-10-forest.html

Tác giả