Cơ hội tham gia khóa huấn luyện của Quỹ Newton dành cho nhà sáng chế

Quỹ Newton Việt Nam đang tìm kiếm 14 ứng viên cho khóa đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” kéo dài hai tuần tại Vương quốc Anh.

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (NATEC), Bộ KH&CN phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering) kêu gọi các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia chương trình “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” (Chương trình LIF).

Chương trình có ba giai đoạn, tập huấn cho 14 nhà sáng chế về những kỹ năng cần thiết để thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và tăng cường hợp tác quốc tế cho các nhà sáng chế và doanh nghiệp công nghệ. Các nhà sáng chế sẽ được tập huấn tại Anh trong hai tuần và tham gia các hoạt động kết nối thành viên LIF trong khu vực Đông Nam Á. Sau khi trở về, họ sẽ tiếp tục được NATEC hỗ trợ bởi hoàn thiện kế hoạch kinh doanh.

Các ứng viên muốn nộp hồ sơ tham dự chương trình cần đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: Có quốc tịch Việt Nam, hiện đang cư trú và làm việc tại Việt Nam; là nhà nghiên cứu làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian tại các viện nghiên cứu, trường Đại học hoặc là nhà nghiên cứu độc lập; có sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ sáng tạo, dựa trên nền tảng nghiên cứu kỹ thuật, có tiềm năng thương mại hoá và đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh. Chương trình không giới hạn lĩnh vực nghiên cứu của các ứng viên, tuy nhiên, ưu tiên dành cho các nghiên cứu trong những lĩnh vực: Y tế và khoa học sự sống, nông nghiệp, phục hồi môi trường và an ninh năng lượng, đô thị hoá/thành phố tương lai, kỹ thuật số và các giải pháp sáng tạo nói chung.

Các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam không chỉ có cơ hội thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu của mình mà còn tăng cường hợp tác quốc tế trong năm 2015-2016 với chương trình “Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” (Chương trình LIF) của Quỹ Newton.

Chi tiết hồ sơ xem thêm tại:
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Quy_Newton_Viet_Nam_thong_bao_moi_nop_ho_so_chuong_trinh_Ho_tro_thuong_mai_hoa_ket_qua_nghien_cuu_cua_nha_khoa_hoc-Leaders_in_Innovation_Fellowships_2/

 

Tác giả