Công nghệ uốn gỗ tự nhiên

Công nghệ uốn gỗ tự nhiên của PGS.TS Vũ Huy Đại, Đại học Lâm nghiệp Hà Nội, đã mở ra một giải pháp cho vấn đề tiết kiệm tài nguyên gỗ ở Việt Nam hiện nay.

PGS.TS Vũ Huy Đại và các cộng sự thuộc Đại học Lâm nghiệp Hà Nội đã tìm ra công nghệ uốn gỗ thủ công để tạo ra các chi tiết cong cho các sản phẩm gỗ, làm đồ trang trí, ngoại thất và công trình dân dụng. Các chi tiết gỗ uốn được tạo ra bằng cách uốn các thanh gỗ tự nhiên theo bán kính cong trước khi gỗ đã được xử lý hóa dẻo. Công nghệ uốn gỗ này có thể được thực hiện ở quy mô thủ công hoặc cơ giới. Với công nghệ uốn gỗ cơ giới, máy uốn gỗ UG-HĐ có thể uốn các loại gỗ dạng hình chứ C, U, L với chiều dày gỗ đến 35mm, bánh kính uốn cong từ 150 đến 170 mm. Phương pháp này giúp nâng cao tỷ lệ tận dụng nguyên liệu và chất lượng sản phẩm gỗ, khả năng uốn cong các loại gỗ phụ thuộc vào đặc điểm cấu tạo, tính chất của gỗ. Công nghệ này đặc biệt hiệu quả với các loại gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ xoan đào.

Khi áp dụng công nghệ uốn gỗ tự nhiên, vấn đề giá thành gỗ nhập khẩu và sử dụng nguồn tài nguyên gỗ trong nước sẽ được giải quyết từng phần. Điều đó hết sức có ý nghĩa khi nguồn tài nguyên gỗ của Việt Nam đang dần bị thu hẹp. Vì vậy, giải pháp công nghệ PGS.TS Vũ Huy Đại sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn tài nguyên gỗ trên cơ sở tận dụng tối đa nguyên liệu gỗ.

Tác giả