Cuộc Thi Tìm Kiếm “Ý Tưởng Chuỗi Giá Trị”

Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đồng phát động Cuộc thi Tìm kiếm “Ý tưởng Chuỗi giá trị” nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Hạn chót nộp hồ sơ vòng 1 là ngày 31/8/2018/


Hình minh họa: Internet.

“Cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng Chuỗi giá trị” được phát động nhằm hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng đổi mới, sáng tạo theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm của người dân tộc thiểu số Việt Nam (DTTS), góp phần bảo tồn, phát huy thế mạnh văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam, nâng cao vai trò và năng lực của phụ nữ và thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc thoát nghèo, làm giàu cho bản thân và cộng đồng. Cuộc thi do Ủy ban Dân tộc chủ trì, được Ngân hàng Thế giới (NHTG) và Chính phủ Úc (thông qua Chương trình đối tác phát triển Úc – NHTG giai đoạn hai) hỗ trợ thực hiện.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Ủy ban Dân tộc và các đối tác quốc tế, các đối tác truyền thông, các cơ quan của Đảng và Chính phủ nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS bắt kịp với xu thế Quốc gia khởi nghiệp hiện nay, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, tăng giàu vùng DTTS, cụ thể gồm:

–          Các diễn đàn Quốc gia về khởi nghiệp và chuỗi giá trị DTTS;

–          Chuỗi các buổi lễ tôn vinh những gương mặt DTTS khởi nghiệp tiêu biểu;

–          Chương trình hỗ trợ kết nối sản phẩm DTTS và thị trường;

–          Chương trình truyền thông hỗ trợ khởi nghiệp DTTS;

–          Và Cuộc thi Tìm kiếm “Ý tưởng Chuỗi giá trị”.

Các ứng viên có thể tham gia đăng ký ý tưởng bao gồm: các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nhân, thuộc các đồng bào dân tộc thiểu số…. có ý tưởng hợp tác, liên kết với đồng bào dân tộc thiểu số ở bất kỳ địa bàn nào trên đất nước Việt Nam, góp phần giải quyết 1 trong 2, hoặc cả 2 vấn đề sau đây: i) Phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm mang lại lợi ích cho đồng bào DTTS; ii) Tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc phát triển các chuỗi giá trị mang lại lợi ích cho cộng đồng DTTS, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên.

Cuộc thi được chia làm hai Vòng:

Vòng I: Chọn lựa các Ý tưởng, thời hạn nộp Ý tưởng đến hết ngày 31/8/2018. Dự kiến tối đa 50 ý tưởng sẽ được lựa chọn. Danh sách các Ý tưởng được chọn sẽ được công bố vào ngày 01/10/2018.

Vòng II: Các Ý tưởng được chọn từ Vòng I sẽ được tham gia đào tạo và hỗ trợ phát triển ý tưởng thành đề xuất dự án hoàn chỉnh. Hạn cuối để nộp đề xuất là hết ngày 15/12/2018. Danh sách Các đề xuất dự án được chọn sẽ được công bố vào ngày 18/01/2019.

Lợi ích khi tham gia cuộc thi:

Các ứng viên có ý tưởng dự án được lựa chọn trong Vòng I sẽ nhận được chuyên gia của Cuộc thi hỗ trợ, tư vấn để phát triển, hoàn thiện thành đề xuất dự án chi tiết để nộp tham gia đánh giá trong Vòng II;

Các dự án được lựa chọn trong Vòng II sẽ được hỗ trợ kinh phí để triển khai.

Để biết thêm thông tin, liên hệ:

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM KIẾM Ý TƯỞNG CHUỖI GIÁ TRỊ                                        

Email: [email protected] 
Website: www.vcic4em.vn
Facebook Fanpage: Vụ Hợp tác quốc tế, UBDT – International Cooperation Department, CEMA (https://www.facebook.com/HTQTICDCEMA/)
Điện thoại: 024 32115943/024 32115942

Tác giả