Đo lường quang học tại Viện Đo lường Việt Nam: Định hướng phát triển

Đo lường là một lĩnh vực khoa học và công nghệ chính xác, có vai trò rất quan trọng đối với đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng, gắn chặt với sự phát triển của nền kinh tế và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia dân tộc.


Hệ thống chuẩn quang thông được nghiên cứu, chế tạo tại phòng đo lường Quang học

Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ở bất cứ quốc gia nào, đặc biệt công tác đo lường gắn chặt với sự phát triển của nền kinh tế và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia dân tộc. Đo lường là một lĩnh vực khoa học và công nghệ chính xác có vai trò rất quan trọng đối với đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng của một quốc gia. Đo lường tham gia vào hầu hết các hoạt động trong xã hội,từ đời sống thường nhật đến những công việc thuộc phạm vi của các ngành khoa học, công nghệ cao, những công việc mang tính toàn cầu,… Đo lường chính xác và thống nhất giúp góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt; công bằng trong thương mại; đảm bảo được sự trong sạch của môi trường, sức khỏe của nhân dân và phát triển khoa học và công nghệ.

Viện Đo lường Việt Nam là Tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường, nghiên cứu, thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; ứng dụng khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ về đo lường. Hiện nay, Viện Đo lường Việt Nam đã đầu tư xây dựng được 11 lĩnh vực đo lường,trong đó, đo lường quang học đã được định hướng xây dựng, phát triển từ năm 2010. Chỉ trong thời gian 6 năm, phòng đo lường Quang học đã xây dựng, phát triển được các hệ thống chuẩn như: cường độ sáng; quang thông; quang phổ và màu; quang thông tin,… đáp ứng được một phần nhiệm vụ của Viện.

Để có được kết quả này, tất cả là nhờ vào tinh thần đoàn kết vươn lên, ham học hỏi, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy của tập thể cán bộ phòng đo lường Quang học, tiêu biểu là TS. Cao Xuân Quân (Trưởng phòng – Phó viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam). Tiến sĩ Quân đã có trên 10 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, 01 giải nhì giải thưởng khoa học công nghệ đo lường Việt Nam năm 2015, chủ nhiệm 02 đề tài cấp bộ, đã được công nhận chuẩn quốc gia cường độ sáng (theo Quyết định số 549/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Đặc biệt đồng chí đã nhận được 02 bằng độc quyền sáng chế lĩnh vực đo lường quang học tại quyết định số 24224/QĐ-SHTT ngày 28/4/2016 (Tên sáng chế : Phương pháp xác định quang thông của nhiều LED công suất cao gắn trên bảng mạch không sử dụng bộ ổn nhiệt độ) và tại quyết định số 31614/QĐ-SHTT ngày 31/5/2016 (Tên sáng chế: Hệ đo quang thông).

Không chỉ trong công tác nghiên cứu khoa học, đồng chí còn tham gia hướng dẫn tốt nghiệp cho 8 sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trong đó có 02 sinh viên đoạt giải nhất giải nghiên cứu khoa học cấp trường 2013-2014.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ; trước những thách thức và cơ hội lớn trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, việc định hướng đúng trong xây dựng, phát triển các lĩnh vực đo lường tại Viện Đo lường Việt Nam nói chung và đối với lĩnh vực đo lường Quang học nói riêng lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, trong đó, con người là nhân tố quyết định cho sự phát triển các lĩnh vực này.

Tác giả