Doanh nghiệp ĐMST với nền kinh tế tri thức

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò trung tâm đưa nền kinh tế Việt Nam đi lên kinh tế tri thức.  

“Bộ KH&CN luôn hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ ngoại, sáng tạo ra công nghệ nội địa và tích cực đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có tính cạnh tranh”, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu mở màn Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam”, diễn ra tại Hà Nội ngày 31/3.

Tại hội thảo, ban chủ nhiệm đề án cấp nhà nước “Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam” cho rằng, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò trung tâm đưa nền kinh tế Việt Nam đi lên kinh tế tri thức. Trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã thành công khi xác định kế hoạch phát triển dựa vào công nghệ cao và tri thức như FPT, Viettel, khu công viên phần mềm Quang Trung, Gốm sứ Minh Long, TH True Milk, Sơn Kova…

Tuy nhiên những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo như vậy vẫn còn chưa nhiều ở Việt Nam. Theo xếp hạng về chỉ số kinh tế tri thức (KEI) của World Bank, trong năm 2012, Việt Nam xếp hạng 104/146 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng chín bậc so với năm 2000, tăng một bậc trong 18 quốc gia châu Á trong bảng và thuộc nhóm trung bình thấp. So với các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng trên Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar. Về chỉ số sáng tạo toàn cầu (GII), năm 2011 Việt Nam xếp hạng 51/125 quốc gia và vùng lãnh thổ và năm 2012 là hạng 76/141.      

Cũng đề cập đến thực trạng đổi mới sáng tạo, TS Đào Quang Thủy (Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN) nhấn mạnh tới những vấn đề mà các doanh nghiệp KH&CN Việt Nam vẫn gặp phải như 60% doanh nghiệp có hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ lạc hậu, số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ chưa đồng đều, số lượng doanh nghiệp đầu tư cho R&D còn thấp, năng lực đội ngũ R&D chưa cao, mối liên kết với các nhà nghiên cứu chưa chặt chẽ…

Hội thảo do Viện Chiến lược và chính sách KH&CN (Bộ KH&CN) phối hợp với tập đoàn TH True Milk tổ chức.  

 

Tác giả