FIRST tài trợ đợt 2 cho nhóm nghiên cứu hợp tác và tổ chức KH&CN công lập

Kể từ ngày 1/9, Dự án FIRST sẽ bắt đầu mở tài trợ đợt 2 năm 2016 cho các nhóm nghiên cứu hợp tác và tổ chức KH&CN công lập về KHCN và đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc. Đây là những khoản tài trợ thuộc Tiểu Hợp phần 2b2 của Dự án FIRST.

T. N

Với đối tượng là nhóm nghiên cứu hợp tác về KHCN và đổi mới sáng tạo (consortia), dự án FIRST sẽ tập trung hỗ trợ triển khai các dự án kinh doanh dựa trên kết quả nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu và trường đại học thuộc nhóm ngành ưu tiên – công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ sinh học và nông nghiệp; vật liệu mới; cơ khí và tự động hóa; các hàng hóa và dịch vụ công ích.

Để nhận được tài trợ của FIRST, nhóm hợp tác phải đạt được các tiêu chí: Có ít nhất là năm thành viên, trong đó có ít nhất hai công ty tư nhân, ít nhất một viện nghiên cứu hoặc trường đại học. Các thành viên còn lại là các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm… Mỗi nhóm hợp tác phải có một thành viên đại diện chịu trách nhiệm quản lý tài chính.

Dự án FIRST sẽ tài trợ theo phương thức có đối ứng và không vượt quá 50% kinh phí thực hiện với số tiền tối đa không quá ba triệu đô la cho nhóm liên kết có ít nhất 10 thành viên. Phần kinh phí đối ứng sẽ do đơn vị tham gia Nhóm hợp tác trực tiếp đóng góp. Đề xuất thực hiện Dự án của các Nhóm Hợp tác tối đa là 24 tháng.

Với đối tượng là tổ chức KH&CN công lập về KHCN và đổi mới sáng tạo (GRI), dự án FIRST sẽ hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện thành công dự án chuyển đổi theo định hướng tự chủ và phát triển bền vững về tài chính thông qua việc nâng cao năng lực nghiên cứu và năng lực quản lý tổ chức và đầu tư các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu. Các tổ chức KH&CN công lập này phải hoạt động trong các ngành ưu tiên: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ sinh học và nông nghiệp; vật liệu mới; cơ khí và tự động hóa; hàng hóa và dịch vụ công ích thuần túy như trắc địa, bản đồ, đo lường, khí tượng, thủy văn, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Dự án FIRST sẽ tài trợ cho các tổ chức này không vượt quá mức tối đa tương đương với bốn triệu đô la trong vòng 24 tháng.

Tổ chức KH&CN công lập được thụ hưởng tài trợ gần đây nhất của Dự án FIRST là  Viện lúa ĐBSCL khi được Ban Quản lý Dự án FIRST tài trợ 66 tỷ đồng (tương đương hơn ba triệu đô la) thông qua dự án “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện lúa ĐBSCL” vào cuối năm 2015.

Để hỗ trợ các đơn vị quan tâm lập hồ sơ đề xuất, Ban Quản lý Dự án FIRST dự kiến sẽ tổ chức ba cuộc hội thảo “Giới thiệu Dự án FIRST và hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất” tại TP Hồ Chí Minh (ngày 13/9), tại Đà Nẵng (ngày 15/9), tại Hà Nội (ngày 17/9).

Tác giả