FIRST tài trợ hợp phần chuyên gia giỏi nước ngoài lần 2

Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) đã ký thỏa thuận tài trợ hợp phần chuyên gia giỏi nước ngoài cho bảy đơn vị nghiên cứu trong nước vào ngày 8/5 tại Hà Nội.

Ban QLDA FIRST ký thỏa thuận tài trợ với Học viện nông nghiệp Việt Nam.

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học Công nghệ và Ngân hàng Thế giới, Ban Quản lý Dự án FIRST đã ký thỏa thuận tài trợ cho bảy đề xuất của các đơn vị thụ hưởng thuộc hợp phần 1A – Chuyên gia giỏi nước ngoài. Các đề xuất bao gồm: Hợp tác nghiên cứu sàng lọc dược liệu có tác dụng ngăn ngừa/ hỗ trợ điều trị bệnh suy giảm trí nhớ và cơ chế tác dụng (Viện Dược liệu); Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite nhiệt dẻo gia cường CFRTP/PEEK vào chế tạo cấu trúc vệ tinh nhỏ ở Việt Nam (Trung tâm vệ tinh Quốc gia). Nâng cao năng lực, xây dựng và kiểm nghiệm phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam (Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm – Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ KH&CN); Phát triển cổng thông tin điện tử NeuroDrug Design ứng dụng trong thiết kế và tổng hợp các phối tử dùng trong chuẩn đoán hình ảnh não bộ và dẫn truyền thuốc cho các bệnh thoái hoá thần kinh (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên); Tăng cường năng lực xây dựng chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam thông qua chuyển giao tri thức từ chuyên gia giỏi nước ngoài (Viện Chiến lược Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN); Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái Landrace và Yorkshire kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); Phát triển quy trình công nghệ thiết kế tổng hợp và chế tạo một số vật liệu hữu cơ quang điện trên cơ sở các dẫn xuất của Silole (Đại học Sư phạm Hà Nội). Giá trị mỗi khoản tài trợ dao động vào khoảng 150.000 – 200.000 USD (tối đa 200.000USD) tùy theo từng đề xuất.

“Bảy đơn vị thụ hưởng được chọn trong tổng số 74 đơn vị nộp hồ sơ. Tổng thời gian kêu gọi tài trợ và thương thảo cho tới lúc ký kết thỏa thuận tài trợ là sáu tháng”, theo ông Lương Văn Thắng, Phó giám đốc phụ trách ban quản lý dự án FIRST. Ông cũng cho biết thêm: “Với số lượng hồ sơ lớn như vậy, các đơn vị gửi đề xuất có sự cạnh tranh rất lớn. Điều đó cũng cho thấy quá trình tuyển chọn và thương thảo tài trợ rất minh bạch”.

Hợp phần tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là một trong những hợp phần quan trọng của dự án FIRST. Khoản tài trợ này sẽ được cấp cho các tổ chức công nghệ công lập hoặc tư nhân nhằm khuyến khích các nhà khoa học giỏi nước ngoài bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam và hợp tác với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nhân ở Việt Nam. Kết quả đầu ra từ hoạt động này sẽ là các dự án nghiên cứu và phát triển hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước với các chuyên gia giỏi nước ngoài trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, các đề xuất dự án tiếp tục hợp tác nghiên cứu phát triển hoặc hoàn thiện sản phẩm công nghệ, thành lập các doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam. Mạng lưới nghiên cứu xuất sắc được tăng cường và các chính sách sử dụng các nguồn lực ngân sách nhà nước để tiếp tục thu hút các chuyên gia giỏi và người Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ là kết quả đầu ra của hợp phần này.

Tác giả