Hỗ trợ nông dân trồng thanh long đèn tiết kiệm điện

Hai tỉnh Tiền Giang và Long An, nơi có những diện tích tồng cây thanh long hàng đầu Việt  Nam, đã triển khai thành công chương trình “Hỗ trợ nông dân trồng thanh long đổi đèn tròn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện – giai đoạn 2014-2015”.

Theo chương trình của Tổng công ty Điện lực miền Nam, điện lực Tiền Giang và Long An đã vận động, tuyên truyền các hộ trồng thanh long sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện, thay thế bóng đèn sợi đốt. Về chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi bóng đèn tiết kiệm điện, nhà sản xuất đã giảm giá bán đèn tối thiểu từ 10% trở lên so với giá bán lẻ thực tế. Nếu người nông dân mua giá 29.280đ/bóng sẽ trả tiền mua ngay cho nhà cung cấp, còn với giá 30.500đ/bóng chỉ cần trả 50% ngay khi mua đèn, 50% còn lại trả trong vòng 90 ngày. Bên cạnh đó ngành điện còn đảm bảo an toàn khi sử dụng điện khi xông thanh long, hỗ trợ số tiền 4.000 đ/bóng đèn sợi đốt đang sử dụng khi thu hồi, hỗ trợ 3.000đ cho việc lắp đặt 2 mối nối an toàn/1 bóng đèn lắp đặt. Về lâu dài, mỗi hộ trồng thanh long sẽ giảm 2/3 lượng điện năng tiêu thụ do dùng bóng compact tiết kiệm điện, qua đó giúp giảm chi phí đầu vào góp phần tăng thu nhập.

Về phía cộng đồng, lợi ích còn nhiều hơn thế khi giảm lượng khí thải CO2 ra ngoài môi trường, giảm áp lực nhu cầu về nguồn điện cung cấp điện cho các khu vực xông đèn trồng thanh long và nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thông qua sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao trong sản xuất nông nghiệp.

Theo tính toán, riêng trên địa bàn huyện Chợ Gạo, huyện Tiền Giang, công ty Điện lực Chợ Gạo đã hỗ trợ 10.000 bóng đèn compact. Hộ trồng thanh long được quyền lựa chọn sản phẩm đèn compact chống ẩm 20W của công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang hoặc công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Về hiệu quả sử dụng, thanh long ra hoa trái vụ giữa bóng đèn compact 20W và bóng đèn sợi đốt 60W đều cho ra kết quả tương đương. Ưu điểm vượt trội của bóng đèn tiết kiệm điện là tỷ lệ hỏng khi gặp mưa trong thời gian xông thấp hơn nhiều so với sử dụng bóng đèn sợi đốt.

 

Tác giả