Khởi động quỹ InnoFund ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

Quỹ InnoFun của Bỉ chính thức bắt đầu hỗ trợ các nhà nghiên cứu, nhà khởi nghiệp và các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam để thương mại hóa kết quả nghiên cứu R&D trong nước với các khoản tài trợ từ 15 đến 45 nghìn EUR.

Ngày 25/9, tại Bộ KH&CN đã diễn ra Lễ khởi động Quỹ InnoFund – hợp phần quan trọng nhất trong Dự án Hỗ trợ xây dựng Chính sách Đổi mới và Phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Vương quốc Bỉ, sau hơn một năm chuẩn bị.

Mục tiêu chung của Quỹ InnoFund là giúp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc cải thiện thương mại hóa kết quả nghiên cức R&D trong nước, hỗ trợ tiền ươm tạo và ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

Innofund có hai nhóm đối tượng:

Nhóm một gồm các nhà nghiên cứu, các nhà khởi nghiệp trong các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn tiền ươm tạo, ươm tạo, ươm tạo ảo hoặc các cơ sở ươm tạo công nghệ hiện có ở Việt Nam. Với nhóm đối tượng này, quỹ hướng đến việc chuyển các khái niệm đổi mới sáng tạo của các nhà nghiên cứu và các nhà sáng chế vào các sản phẩm.

Nhóm đối tượng thứ hai bao gồm các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đã được thành lập, với mục đích tăng cường năng lực của các cơ sở này, sao cho có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ mà khách hàng của họ cần và thông qua việc cung cấp các dịch vụ như vậy, doanh nghiệp trở nên tự bền vững về tài chính.

Phát biểu tại lễ khởi động, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân khẳng định: Việc xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động ươm tạo (để hình thành, phát triển lực lượng doanh nghiệp KH&CN gắn với hoạt động của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp) và thương mại hóa kết quả nghiên cứu sẽ là một giải pháp có ý nghĩa đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam; cũng là giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể đứng vững khi hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới thông qua các hiệp định thương mại tự do.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng bấm nút khởi động cổng thông tin nộp hồ sơ đề xuất Quỹ InnoFund tài trợ tại địa chỉ website www.bipp.vn. Thông qua cổng thông tin này, các ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua mạng Internet.

Đợt mời nộp hồ sơ xin tài trợ từ quỹ InnoFund lần thứ nhất năm 2015 sẽ bắt đầu từ ngày 1 đến 30/10/2015. Hạn mức tài trợ của Quỹ InnoFund bằng đồng Việt Nam tương đương từ 15 nghìn đến 45 nghìn EUR.

Tác giả