Nacentech: Hơn 40 tỷ đồng cho ươm tạo DN KH&CN

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp KH&CN Nacentech (Viện Ứng dụng công nghệ) đặt kỳ vọng đến năm 2019 sẽ cho ra lò tám đến mười doanh nghiệp KH&CN đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” (BIPP) đã chọn hỗ trợ Trung tâm Nacentech làm mô hình thí điểm chính sách phát triển vườn ươm tại Việt Nam.

Đặt địa điểm tại Hà Nội và Hưng Yên, Trung tâm ươm tạo Nacentech được đầu tư trên cơ sở kết hợp ngân sách nhà nước (30 tỷ đồng) và vốn tài trợ nước ngoài (từ dự án BIPP – 550.000 EURO) trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2019. Trung tâm Nacentech sẽ sử dụng chủ yếu nguồn vốn ngân sách cho các nội dung cơ sở hạ tầng và thiết bị còn tài trợ của BIPP cho các nội dung đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết bị vận hành.

Ngoài vốn tài trợ dành cho kinh phí hoạt động thường xuyên và mua sắm trang thiết bị văn phòng thiết yếu, dự án BIPP còn hỗ trợ Trung tâm ươm tạo Nacentech trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, cung cấp dịch vụ tư vấn.

Trung tâm ươm tạo Nacentech hướng đến mục tiêu tạo cơ hội đưa các ý tưởng khoa học công nghệ trong và ngoài nước ra thị trường; tạo điều kiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu qua hoạt động ươm tạo; cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý phát triển cho các doanh nghiệp KH&CN tiềm năng; hỗ trợ tích hợp liên kết các công nghệ và ý tưởng tới doanh nghiệp.

Trong hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, Trung tâm Nacentech chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực chính: 1. Sinh học môi trường với việc sản xuất các chế phẩm sinh học, các loại dược phẩm và thực phẩm chức năng, sản phẩm xử lý phế thải nông nghiệp, nuôi cấy ươm tạo mô và nguồn giống; 2. Công nghệ Quang – điện tử – Laser với việc sản xuất các thiết bị phục vụ chẩn đoán quang học, các thiết bị biển báo điện tử, các thiết bị tự động hóa, công vụ hỗ trợ trong ngành xây dựng, giao thông vận tải; 3. Thiết bị y học với việc sản xuất các thiết bị y tế, đề xuất các giải pháp và thiết bị khám chữa bệnh.

Khi đón nhận các doanh nghiệp KH&CN tới hoạt động tại vườn ươm, Trung tâm Nacentech sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp về cơ sở hạ tầng ban đầu, định hướng và hỗ trợ kết nối với những nguồn tài chính để tạo nguồn lực đầu tư cho sản xuất, phát triển sản phẩm. Bên cạnh đó, Trung tâm Nacentech còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận hệ thống chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước với doanh nghiệp KH&CN cùng những hoạt động khác để thúc đẩy quá trình sản xuất, kinh doanh như hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận thị trường, giám sát đánh giá để kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế.

Ngoài các doanh nghiệp ươm tạo, Trung tâm Nacentech còn hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị nghiên cứu trong nước và tổ chức nghiên cứu công nghệ nước ngoài. Với các đơn vị nghiên cứu trong nước, Trung tâm sẽ hỗ trợ về tài chính để phát triển, hiện thực hóa sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường, kết nối công nghệ, sản phẩm với mạng lưới thị trường chung. Với các tổ chức nghiên cứu công nghệ nước ngoài, Trung tâm sẽ tạo điều kiện kết nối với nhu cầu thị trường Việt Nam và các tổ chức công nghệ Việt Nam, hỗ trợ về thủ tục, thể chế trong quá trình thâm nhập thị trường, chuyển giao công nghệ.

Hiện nay Trung tâm Nacentech đã vạch ra quy trình ươm tạo doanh nghiệp KH&CN với ba giai đoạn là xác định kiến lập (tiền ươm tạo), ươm tạo phát triển và hậu ươm tạo. Dự kiến, sau khi trải qua nhiều công đoạn nghiên cứu dự án, viết kế hoạch thành lập, lựa chọn hạt giống tiềm năng, giai đoạn tiền ươm tạo doanh nghiệp kéo dài tối đa tám tháng, giai đoạn ươm tạo kéo dài khoảng hai đến ba năm. Quá trình ươm tạo doanh nghiệp của Trung tâm sẽ kéo dài không quá bốn năm.

Để tham gia vườn ươm và nhận hỗ trợ của Trung tâm Nacentech, các doanh nghiệp KH&CN cần phải đáp ứng một số điều kiện đặt ra như hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, ưu tiên một trong bốn lĩnh vực công nghệ ưu tiên, phải thành lập công ty về mặt pháp lý, đủ vốn đầu tư ban đầu từ một nhà đầu tư bên ngoài, ký kết văn bản chấp nhận hoặc cam kết sử dụng không gian làm việc của Trung tâm, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ, phát triển kinh doanh và tiếp cận tài chính.

Dự kiến doanh thu của Trung tâm Nacentech sẽ đến từ các nguồn: cho thuê mặt bằng nhà xưởng thiết bị, tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại, đào tạo và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, các chi phí bản quyền công nghệ và cổ tức hỗ trợ và các nguồn tài trợ khác… 

Kỳ vọng của Trung tâm Nacentech là thông qua hoạt động ươm tạo sẽ có được tám đến 10 doanh nghiệp KH&CN đủ sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời tạo cầu nối cho các doanh nghiệp KH&CN Việt Nam đến với các đơn vị tổ chức và doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bỉ.

 

Tác giả