Nghiên cứu sợi tơ cao cấp như tơ nhện

Trong phòng thí nghiệm, người ta đã chế tạo được tơ tằm siêu cấp, và thực tế đã chứng minh rằng chỉ cần điều chỉnh các thiết bị công nghệ thì có thể chế tạo ra các sợi tơ tằm cao cấp có đầy đủ tính năng, thậm chí còn hơn cả tơ nhện, với một giá thành hợp lý.

Tơ nhện có độ mềm và dai cao hơn tất cả những sản phẩm sợi tổng hợp, nên còn được gọi là “thép động vật” và được coi là một sự lựa chọn lý tưởng của vật liệu mới. Có thể sử dụng sợi tơ tằm để biến thành sợi siêu cấp như tơ nhện hay không là một hướng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Các nhà nghiên cứu khoa học của Đại học Phúc Đán, Trung Quốc đã tổ chức một phòng thực nghiệm và chuyên nghiên cứu về vấn đề này. Họ chứng minh rằng sợi tơ tằm không hề thua kém tơ nhện về kết cấu lực học và tính năng. Thông qua việc hoàn thiện chế biến tơ tằm, họ đã dệt được sợi tơ có độ bền cao gấp đôi tơ tằm bình thuờng.

Nghiên cứu “Vấn đề cốt lõi trong nghiên cứu chế tạo tơ động vật” do Giáo sư Tiêu Chính Trung đứng đầu đã cho thấy tơ tằm và tơ nhện gần như tương đồng với nhau về mặt kết cấu và các lớp. Trên lý thuyết, hai loại tơ này tính năng lực học tương đương nhau, nhưng do tằm trong quá trình kéo kén thì thường xoay thành vòng tròn hay số 8 nên những chỗ góc cạnh thường dễ đứt gẫy hơn. Trong quá trình thay đổi phương thức chế tạo, các nghiên cứu viên sử dụng hình thức giữ đầu tằm và kéo tơ tằm đang nhả theo một đường thẳng với cùng một tốc độ thì kết quả cho thấy tơ tằm đuợc kéo ra không hề kém tơ nhện.

Nhị Giang dịch

Tác giả