Những lý do thực sự khiến những nhà khởi nghiệp cần một mentor

Nhiều startup nghĩ rằng các mentors là những đại gia nào đó một ngày sẽ xuất hiện và thay đổi cuộc đời họ. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có các nhà khởi nghiệp mới có thể thay đổi cuộc đời họ và tạo ra thành công cho chính mình chứ không phải là các mentors.


Warren Buffet (bìa phải) là mentor của Bill Gates (bìa trái). Nguồn: FinanceBuzz

 

Hầu hết những người khởi nghiệp trẻ đều phấn khích về việc có một mentor. Các startup thường nghĩ rằng, cuối cùng thì ai đó cũng hiểu được ý tưởng của mình, đầu tư vào startup của mình, đưa ra những câu trả lời hoàn hảo cho vấn đề hiện tại của mình và kết nối mình với các khách hàng. Nhiều startup nghĩ rằng các mentors là những đại gia nào đó một ngày sẽ xuất hiện và thay đổi cuộc đời họ. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có các nhà khởi nghiệp mới có thể thay đổi cuộc đời họ và tạo ra thành công cho chính mình chứ không phải là các mentors. Phần lớn những người tôi gặp nghĩ rằng việc mentor là chuyển giao những kiến thức cụ thể mà startup còn thiếu nhằm giúp họ hiểu về những lĩnh vực như marketing, gọi vốn hoặc tăng trưởng nóng – Growth Hacking (chú thích cho những người “lạc hậu” như tôi: Đây là một quá trình thử nghiệm để chọn ra một kênh marketing hiệu quả nhất). Mặc dù việc chia sẻ kiến thức là rất hữu ích nhưng nó không phải là công cụ tối thượng thể hiện tầm ảnh hưởng của việc mentor.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những startup được mentor bởi các nhà khởi nghiệp thành công có doanh thu, doanh số cao hơn và có nhiều khả năng gọi vốn hơn. Theo nghiên cứu, phép màu của việc mentor thực sự nằm ở việc thúc đẩy và thách thức các nhà khởi nghiệp. Sức mạnh thực sự của các mentor nằm ở việc giữ cho những nhà sáng lập startup tập trung và có trách nhiệm với bản thân mình. Một nhà sáng lập startup cần mentor không phải bởi vì những mentors thông minh hơn và có những kiến thức chuyên môn mà startup không có mà bởi vì họ có thể giúp các nhà sáng lập đưa ra những quyết định khó khăn và vượt qua những gian khổ trong việc xây dựng một công ty tốt. Ví dụ, đối với một mentor, việc giải thích cho startup làm sao để triển khai khởi nghiệp tinh gọn và phát triển khách hàng là rất đơn giản nhưng đối với startup, thật sự rất khó để làm được. Thông thường, sẽ có rất nhiều phản hồi tiêu cực từ khách hàng và một người khởi nghiệp sẽ phải đối mặt với những suy sụp về mặt tinh thần. Một người mentor từng đi qua quá trình đó sẽ đồng cảm, giúp họ đối mặt với những cảm xúc tiêu cực và thúc đẩy họ tiến lên phía trước. Ngay cả khi startup xây dựng được một sản phẩm phù hợp với thị trường (product – market fit), bắt đầu xây dựng công ty và thuê nhân viên thì việc quản lý con người có thể sẽ tạo ra hàng ngàn vấn đề khác nhau. Quản lý con người là một trong những quá trình khó khăn nhất đối với những người sáng lập trẻ và một doanh nhân giàu kinh nghiệm có thể giúp họ suy nghĩ thông suốt trước những quyết định mang tính cá nhân.

Ngay cả sau khi các startup trở thành một doanh nghiệp thực thụ và có doanh thu đủ để người sáng lập sống thoải mái và được kính trọng bởi cộng đồng, người sáng lập rất dễ “rời khỏi chân ga”, thư giãn và tận hưởng hào quang của thành công. Họ cần một mentor để thúc đẩy họ mở rộng thị trường ra toàn cầu, không cho họ nghỉ ngơi trên thành công hiện tại mà phải vươn đến những điều vĩ đại hơn. Rất nhiều nhà sáng lập hi vọng tìm được đại gia nhưng chắc là không muốn ai đó đối  thúc họ hoặc thử thách họ. Đặc biệt là khi họ đạt một thành tựu nào đó, họ không thể đối mặt với những chỉ trích bởi nó ảnh hưởng đến cảm giác thành công của họ. Những người sáng lập startup muốn tạo ra những gì đó tuyệt với như Bill Gates (Mentor: Warren Buffet) hoặc Mark Zukerberg (Mentor: Steve Jobs) không bao giờ cảm thấy hài lòng [về bản thân mình] và luôn tìm kiếm những doanh nhân thành công thúc đẩy họ.  

* Chuyên gia của SECO EP – tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp toàn cầu của Thụy Sỹ

Hảo Linh dịch

Nguyên văn bản Tiếng Anh:

The real reasons every entrepreneur needs a mentor
Most young startups are excited about getting a mentor. Startups typical think, finally someone will get my idea, invest in my startup, give me the perfect answer to my current problem, and connect me to customers. Many startups think mentors are like that rich uncle they don’t know about but will appear one day and change their lives. The fact is really only the startup founders can change their lives and create their success, not the mentors. That said research has shown startups who had successful entrepreneurs as mentors have had higher top line results and are more likely to raise investment. Most people I come across think mentoring is about knowledge and expertise transfer, a mentor is someone really smart and experience and is transferring a specific knowledge gap to a startup helping them to understand knowledge on areas like marketing, fund raising or Growth Hacking (Note to Old People like me: this is an experimental process to choose the most effective marketing channel/s). While knowledge transfer is helpful this is not the killer app for the impacts of mentoring.
What the research has said the magic of mentoring is actually pushing, focusing and challenge founders. Mentors real power is to keeping the startup founders focused and have them be accountable to themselves. A Startup founders needs a mentor not because the mentors are smarter have expertise the startups don’t have but because they can help founders make the tough decisions and get through the hard parts of building a great business. For examples, it’s relatively easy for a mentor to explain to a startup how to implement Lean Startup and go through the Customer Development process but it’s hard for a startup to implement. There is typically lots of negative feedback comes back in the customer development process and there is an emotional toil that a founder has to deal with. A mentor who has gone through the process can empathize and can help give them advice on how to deal with the negative feelings and push forward. Even after a startup hits product-market fit and actually starts building the business and has to start hiring employees, managing people can create a thousand different problems. Managing people is one of the most difficult processes for a young founder, and an experienced business leader can help them think through the tough decision making personal decisions. Even after the startup becomes a real business and is able to generate enough income for the founder to live comfortably and be respected by their local community it becomes very easy for founders to take their foot off the gas, relax and bask in the glow of their success. They need a mentor to push them to expand globally and talk about the issues of not resting on current success and pushing for something greater.
Many founders are hopping for their rich uncle and probably don’t want someone pushing them or challenging them especially after they reached a certain level of success, emotionally they can’t deal with the criticism and it counters to their own feeling of being a successful. The founders who want to create something great like Bill Gates (Mentor: William Buffet) or Mark Zukerberg (Mentor: Steve Jobs) never feel comfortable and seek for successful business people to push them.
* Specialist of SECO EP

 

Tác giả