Nợ công Việt Nam tương đương 55,4% GDP

Chính phủ vừa gửi Quốc hội báo cáo về tình hình nợ công của Việt Nam. Theo đó, nợ công năm 2012 ước hơn 1.632.300 tỉ đồng (55,4% GDP). Riêng nợ nước ngoài của quốc gia là 1.289.500 tỉ đồng.

Hoàn thành ngày 30/10, báo cáo của Chính phủ về tình hình nợ công vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Báo cáo cho biết đến cuối năm 2011, tổng trị giá vay nước ngoài của Chính phủ đã giải ngân để cho vay lại tương đương 12,6 tỉ USD. Trong số 580 dự án cho vay lại, số dự án có nợ quá hạn đến cuối năm 2011 là 55 dự án. Nhiều dự án gặp khó khăn trong việc trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh gồm lĩnh vực ximăng (năm dự án) và ngành giấy (hai dự án).

Nhật Bản vẫn là chủ nợ lớn nhất với 17%, Ngân hàng Thế giới chiếm 13%, Ngân hàng Phát triển châu Á chiếm 8%. Chính phủ đề ra mục tiêu nợ công (bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) đến năm 2015 không quá 65% GDP, trong đó dư nợ Chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Cũng theo báo cáo, đến cuối năm 2011 đã có 91 dự án được cấp bảo lãnh vay nước ngoài với tổng trị giá vốn cam kết là 10,468 tỉ USD, trong đó có 20 dự án đã hoàn trả hết nợ. Còn 71 dự án đang trả nợ với tổng số tiền khoảng 9,83 tỉ USD, các dự án điện chiếm 56,74% tổng giá trị vốn vay, dự án hàng không 17,86%, ximăng 12,09%, dầu khí 4,78%, giấy 4,11%, các dự án thuộc những lĩnh vực khác 4,42%.

Tác giả