Ra mắt quỹ Việt-Bỉ hỗ trợ vườn ươm DN KH&CN

Phó Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, ông Geert Vansintja, hy vọng dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” (BIPP) sẽ “giúp Việt Nam tạo lập khung pháp lý hỗ trợ quá trình phát triển của các doanh nghiệp KH&CN nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo”.  

Trong lễ ra mắt dự án BIPP tại Hà Nội ngày 26/3, giám đốc dự án, ông Trần Đắc Hiến, cho biết, nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam – Bỉ giai đoạn 2011-2015, dự án BIPP đã hình thành sau hai năm xây dựng với tổng số vốn đầu tư bốn triệu Euro. Khi xây dựng dự án này, chính phủ Bỉ mong muốn hỗ trợ Bộ KH&CN xây dựng môi trường cho các  doanh  nghiệp  KH&CN vừa và nhỏ trên cơ sở một khung pháp lý được cải thiện và một loạt các cơ chế gắn kết cho việc  thành  lập và vận hành các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ nhằm tăng cường khu vực doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ.

BIPP bao gồm bốn hợp phần: hợp phần 1. Củng cố khung pháp lý hỗ trợ ươm tạo Doanh nghiệp KH&CN, Vườn ươm doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam; hợp phần 2: Hỗ trợ thí điểm hai vườn ươm Doanh nghiệp KH&CN ở Hà Nội và TP. HCM; hợp phần 3: Vận hành Quỹ Innofund hỗ trợ trực tiếp các hoạt động, dự án ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; hợp phần 4: Thiết  lập và vận hành khung  theo dõi và đánh giá các kết quả dự án.

Theo thỏa thuận, BIPP sẽ hỗ trợ các vườn ươm doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp KH&CN theo ba nội dung: 1. Hỗ  trợ  xây  dựng  chính  sách phát triển hoạt động ươm  tạo doanh nghiệp KH&CN ở Việt Nam; 2. Hỗ  trợ  các  hoạt  động  của  hai vườn ươm thí điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; 3, Vận  hành Quỹ Innofund để  hỗ trợ, tài trợ trực tiếp cho các vườn ươm và doanh nghiệp KH&CN.

Quỹ Innofund sẽ hoạt động với hai cửa sổ: cửa sổ một hướng tới mục tiêu tăng cường chuyển giao kết quả nghiên cứu đổi mới sáng tạo của các nhà nghiên cứu và đầu tư người Việt vào sản phẩm có khả năng thương mại và hình thành doanh nghiệp KH&CN. Đối tượng của cửa sổ một là các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp Việt Nam đang được ươm tạo trong một vườn ươm KH&CN Việt Nam. Với đối tượng này, quỹ Innofund sẽ hỗ trợ tư vấn thực hiện kiểm toán công nghệ nhằm xác định đề án có khả năng thương mại hóa, hỗ trợ tư vấn mua sắm nguyên vật liệu, thuê/mua thiết bị liên quan đến phát triển mẫu sản phẩm KH&CN, tư vấn để phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà khởi nghiệp… Cửa sổ hai hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực của các vườn ươm doanh nghiệp KH&CN Việt Nam để có thể cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ cho khách hàng. 

Hiện tại, các nhà điều hành quỹ Innofund đang hoàn thiện cuốn Sổ tay hướng dẫn trong năm 2015 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp KH&CN dễ dàng tiếp cận với vốn hỗ trợ hơn. Dự kiến, mỗi dự án sẽ được Quỹ Innofund đầu tư cao nhất 50.000 Euro.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nhấn mạnh đến hiện trạng của hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là mới chỉ dựa vào lợi thế đất đai, chi phí lao động giá rẻ, chưa sử dụng được yếu tố đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Vì vậy ông Trần Văn Tùng mong muốn dự án BIPP hỗ trợ hình thành các giải pháp tổng thể để hỗ trợ và nâng cao năng lực hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN Việt Nam. 

 

Tác giả