Thu nhập của nông dân cao hơn nhờ điều chỉnh lịch trồng lúa tránh hạn mặn

Mới đây, bài báo “Tác động của việc điều chỉnh lịch canh tác đến phúc lợi của các hộ nông dân trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam” đăng trên tạp chí Economic Analysis and Policy đã khảo sát ảnh hưởng của việc thay đổi thời gian trồng lúa đến năng suất và thu nhập của người nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long trong vụ Đông Xuân 2019/2020.

PGS.TS. Lê Hà Thanh (Đại học Kinh tế Quốc dân) và các cộng sự đã khảo sát ngẫu nhiên 1.176 hộ trồng lúa ở ba tỉnh Long An, Kiên Giang và Sóc Trăng, trong đó có 412 hộ trồng sớm và 764 hộ trồng theo lịch thông thường. Sau đó, nhóm đã sử dụng phương pháp so sánh bằng điểm xu hướng (propensity score matching) để tìm hiểu tác động của lịch trồng sớm đối với các nông hộ.
Kết quả cho thấy, các hộ trồng lúa sớm có thu nhập tăng thêm khoảng 22,8-24,6 triệu đồng/nông dân hoặc 8,62-8,77 triệu đồng/ha. Thu nhập từ trồng lúa hằng năm tăng 13,7-17,1 triệu đồng/nông dân hoặc 3,2-4,3 triệu đồng/ha. Năng suất lúa tăng 5,29-5,67 tấn/nông dân hoặc 2,51-2,59 tấn/ha.
Hoàng Mai
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]