Trồng gừng trên đất hoang thu hàng trăm triệu

Anh Hoàng Xuân Sơn (xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) là tấm gương đi đầu trong phòng trào tận dụng đất bỏ hoang ở địa phương. Liên kết với nhiều hộ gia đình khác, anh Sơn đã trồng gừng trong bao tải, tiết kiệm chi phí sản xuất để kiếm bạc triệu.  

Từ chương trình mượn đất lập nghiệp, anh Sơn đã nảy ra ý định phát quang dọn cỏ dại để trồng gừng. Tốt nghiệp khoa Nông học, chuyên ngành Di truyền chọn tạo giống (Đại học Nông nghiệp I Hà Nội), anh Sơn có nhiều kiến thức, áp dụng vào thực tiễn. Đây là lý do để anh Sơn nghị đến kế hoạch phát triển mô hình trồng gừng trong bao tải.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện phát triển tốt, anh Sơn đã quyết định trồng xen canh ba loại cây: vừng đen, gừng và bí xanh, trong đó, ý tưởng trồng gừng trong bao tải đã mở ra nhiều triển vọng về khả năng tận dụng diện tích cũng như việc cơ động vận chuyển cây trồng sang khu đất khác khi phải trao trả mặt bằng. Để khắc phục khó khăn khi trồng trên cát, Sơn đã dùng hệ thống đường ống tự động chuyên chở nước và chất dinh dưỡng nuôi cây. Ngoài ra, anh Sơn thực hiện ba giải pháp: cải tạo hệ thống kênh mương, tận dụng nguồn nước khu vực ao hồ xung quanh và sử dụng nước giếng khoan.

Vụ thu hoạch đầu tiên mang lại cho anh Sơn gần 5 tấn vừng đen trị giá hơn 400 triệu đồng, 30 tấn gừng đem lại nguồn thu hơn 200 triệu đồng (trừ chi phí thu lãi từ 35-40%). Như vậy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức học được trong trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội đã đem lại nguồn thu không nhỏ cho gia đình anh Sơn, đồng thời trở thành mô hình kiểu mẫu cho bà con trong tỉnh Băc Ninh học tập thoát nghèo.

 

Tác giả