Truyền tải internet qua hệ thống đường dây điện

Hiện nay việc truyền tải internet chủ yếu sử dụng cáp quang và hệ thống này khá đắt đỏ, AT&T đã nghĩ ra ý tưởng sử dụng hệ thống dây điện có sẵn tại hầu hết các địa phương để cõng tín hiệu Wifi.

Ý tưởng liên quan đến việc gắn thiết bị định tuyến nhựa trên cột điện hiện có, cho phép internet multgigabit truyền tải thông qua đường dẫn của đường dây điện. Hệ thống này không chỉ ít tốn kém mà còn không đòi hỏi phải triển khai hệ thống đường cáp mới. Dự án có tên là Airgig, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ dễ dàng triển khai các kết nối không dây nhanh, chạy trên một phổ miễn phí, cho gia đình và các thiết bị di động. AT&T cho biết hiện đang thử nghiệm công nghệ tại các cơ sở ngoài trời của công ty, với những kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, các thử nghiệm về khả năng thương mại chỉ được bắt đầu vào năm 2017.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]