Úc cũng phải học Israel làm nông nghiệp công nghệ cao

Bộ trưởng bộ Công nghiệp và phát triển (khu vực Nam Úc) Tim Whetstone đã tới Israel với chương trình phát triển ngành này.

Với mục tiêu phát triển nền nông nghiệp lên thành một ngành nông – công nghiệp trị giá 100 tỷ đô la Úc tại Úc vào năm 2030, ông giải thích tại sao lại chọn Israel?

Theo ông, Israel là nơi đã biến sa mạc thành đất hứa của nông nghiệp, có hơn 750 công ty khởi nghiệp đang hoạt động và nhiều công ty khác hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và AgTech.

Chính công nghệ là chìa khoá để thúc đẩy các giải pháp nông nghiệp sáng tạo. Tại Israel, ông sẽ gặp hơn 30 chuyên gia trong các lĩnh vực nông nghiệp từ nuôi thuỷ sản, sử dụng côn trùng làm nguồn protein cho thức ăn chăn nuôi, đến một công ty chuyên kiểm soát dịch hại xanh, như ruồi giấm.

Hiện nay, Nam Úc đang thành lập nhóm Tư vấn nông nghiệp công nghệ cao (AgTech) cấp bộ.Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm xem xét các rào cản có thể ngăn trở các nhà sản xuất áp dụng các công nghệ mới và thương mại hoá nông sản (tập trung vào một chiến lược dài hạn để phát triển AgTech ở Nam Úc).

Ngay trong thời điểm này, các trường trung học ở Nam Úc đang tổ chức đại hội Thổ dân trẻ và STEM. Sự kiện hàng năm này thường kéo dài hai ngày, quy tụ các thế hệ học sinh sắp lên lớp 11 và 12 và khuyến khích họ chọn các môn chuyên ngành trong STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Theo ông, đây là chuẩn bị để họ có kiến thức, kỹ năng đi vào AgTech.

V.Khánh (theo TGHN)

Tác giả